Wat is RV?

Een gezond binnenklimaat is essentieel voor een prettige werk-, sport- en woonomgeving. Dit bevordert de productiviteit en concentratie. Ook bij opslagruimtes is het binnenklimaat bepalend voor de kwaliteit van de producten die hier opgeslagen worden. Temperatuur en vochtigheid spelen hierbij een grote rol. In dit geval gaat het bij vochtigheid om de vochtigheidsgraad van de […]

Wat is grondvochtigheid?

De grondvochtigheid kunnen we vaststellen aan de hand van zuigspanning oftewel een vacuüm. Deze zuigspanning wordt gemeten door middel van een tensiometer. Dit is een holle buis met een poreus keramiek aan de onderkant.  Poreus houdt in dat het keramiek zich als het ware als poriën gedraagt en de buis daardoor als kunstmatige wortel van […]

Wat is EC?

De EC-waarde is kortweg gezegd de geleidbaarheid van een oplossing. EC is een Engelstalige afkorting en staat voor Electrical Conductivity, Electrische geleidbaarheid in het Nederlands.  De EC-waarde neemt toe naarmate er meer ionen (geladen deeltjes) in een oplossing opgenomen worden. Deze ionen bestaan onder andere uit verschillende soorten zouten en kunnen restanten zijn van bijvoorbeeld […]